Private Leaderboard - Codefest: Linguipedia

# Name Score
1 Vishalkakkar 0.8702640643
2 nilabha 0.7720986170
3 PrathikshaRPrasad 0.7595396729
4 ar@ai 0.7592592593
5 abhishek0318 0.7567237164
6 DataGeek 0.7540045767
7 rajshukla 0.7526089626
8 praju 0.7502837684
9 sujaym 0.7406962785
10 rajat315 0.7342700061
11 Linguipedia 0.7339130435
12 azad.soni 0.7326615293
13 nitish007 0.7315761162
14 dhar_arka 0.7308176101
15 saya 0.7300802965
16 ashish3586 0.7262839879
17 snbhanja 0.7195767196
18 Saini_Anuj 0.7193798450
19 balancebreaker 0.7172156619
20 Stat_champs 0.7140957447
21 vinit777 0.7133891213
22 aditya_shas 0.7131874630
23 sonny 0.7083811711
24 leo037 0.7073313783
25 TeamNLP 0.7007481297
26 0dD1 0.7005829359
27 deepak9001@gmail.com 0.6987668820
28 arunprakash 0.6961009174
29 invinciblerm 0.6920152091
30 rupak.thakur 0.6903304774
31 datasayo 0.6903050000
32 mailgauravsingh26@gmail.com 0.6844708210
33 kobe24 0.6843501326
34 Dhruba4450 0.6823979592
35 dklamoria 0.6821800367
36 kanish.84in 0.6732804233
37 kingarthur 0.6713780919
38 prometheus 0.6697736352
39 ziron 0.6691495965
40 rohitchaudhary 0.6608337622
41 atulag 0.6605504587
42 ShashankPulijala 0.6560082517
43 avb008 0.6520618557
44 jeeban 0.6280522430
45 bealebacchus@gmail.com 0.6190476190
46 manoja3425 0.6184850591
47 Spark 0.6147058824
48 gokulkarthikk 0.6051660517
49 bhaskarjit 0.6044260028
50 ani.rag 0.6041848300
51 tagore 0.6013363029
52 pilar 0.5979155239
53 sri_harsha 0.5961290323
54 Ankur310794 0.5908440629
55 LongYin 0.5879365079
56 banqo 0.5868564253
57 DeepAI 0.5841410000
58 iammangod96 0.5754189944
59 ICFSTAT 0.5717391304
60 GoCode 0.5712418301
61 The_Elder_Wand 0.5641952984
62 shreyansh26 0.5597765363
63 bhupinders 0.5539011316
64 jigsaw_coder 0.5495391705
65 AkhilChilakala 0.5463215259
66 sl2902 0.5342831701
67 naveen.bchakravarthy@gmail.com 0.5296052632
68 amog4 0.5163316583
69 new__1 0.5014124294
70 Arasaraja 0.4680232558
71 mileta 0.4556752278
72 Akash063 0.4525682554
73 muthuramanmpl@gmail.com 0.4403153153
74 balajisr 0.4327996118
75 shan4224 0.4077046549
76 sohomg 0.3966527197
77 theainerd 0.3897158322
78 Vikhyat 0.3814432990
79 ved 0.3795309168
80 paras231096 0.3449285976
81 NithinJames 0.3374034388
82 Vaigai 0.2791234141
83 jayasimha_reddy 0.2769753611
84 chiragjn 0.2031250000
85 Sudipto_datascientist 0.1829045643
86 akhil342 0.1674121406
87 psanka 0.1544186047
88 ankurv857 0.1482736367
89 ArindamDutta1993 0.1451225372
90 harshvardhan0709 0.1419972218
90 achaitanyasai 0.1419972218
90 decrypto 0.1419972218
90 IITR_Syntactics 0.1419972218
90 anoopkarnik 0.1419972218
90 radhan55 0.1419972218
96 yarafath 0.1280487805
97 prerit20 0.1183020181
98 harshu2905 0.1016722408
99 saiviswas 0.0681044268
100 sunil1066 0.0425531915
101 kakashi 0.0368098160
102 davidacad10 0.0323193916
103 ranjan.kumar11@gmail.com 0.0171265461
104 thepurpleowl 0.0000000000