Private Leaderboard - Codefest: Linguipedia

# Name Score Participant's Code Participant's approach
0
1 Vishalkakkar 0.8702640643 ---
0
2 nilabha 0.7720986170 ---
0
3 PrathikshaRPrasad 0.7595396729 ---
0
4 ar@ai 0.7592592593 ---
0
5 abhishek0318 0.7567237164 ---
0
6 DataGeek 0.7540045767 ---
0
7 rajshukla 0.7526089626 ---
0
8 praju 0.7502837684 ---
0
9 sujaym 0.7406962785 ---
0
10 rajat315 0.7342700061 ---
0
11 Linguipedia 0.7339130435 ---
0
12 azad.soni 0.7326615293 ---
0
13 nitish007 0.7315761162 ---
0
14 dhar_arka 0.7308176101 ---
0
15 saya 0.7300802965 ---
0
16 ashish3586 0.7262839879 ---
0
17 snbhanja 0.7195767196 ---
0
18 Saini_Anuj 0.7193798450 ---
0
19 balancebreaker 0.7172156619 ---
0
20 Stat_champs 0.7140957447 ---
0
21 vinit777 0.7133891213 ---
0
22 aditya_shas 0.7131874630 ---
0
23 sonny 0.7083811711 ---
0
24 leo037 0.7073313783 ---
0
25 TeamNLP 0.7007481297 ---
0
26 0dD1 0.7005829359 ---
0
27 deepak9001@gmail.com 0.6987668820 ---
0
28 arunprakash 0.6961009174 ---
0
29 invinciblerm 0.6920152091 ---
0
30 rupak.thakur 0.6903304774 ---
0
31 datasayo 0.6903050000 ---
0
32 mailgauravsingh26@gmail.com 0.6844708210 ---
0
33 kobe24 0.6843501326 ---
0
34 Dhruba4450 0.6823979592 ---
0
35 dklamoria 0.6821800367 ---
0
36 kanish.84in 0.6732804233 ---
0
37 kingarthur 0.6713780919 ---
0
38 prometheus 0.6697736352 ---
0
39 ziron 0.6691495965 ---
0
40 rohitchaudhary 0.6608337622 ---
0
41 atulag 0.6605504587 ---
0
42 ShashankPulijala 0.6560082517 ---
0
43 avb008 0.6520618557 ---
0
44 jeeban 0.6280522430 ---
0
45 bealebacchus@gmail.com 0.6190476190 ---
0
46 manoja3425 0.6184850591 ---
0
47 Spark 0.6147058824 ---
0
48 gokulkarthikk 0.6051660517 ---
0
49 bhaskarjit 0.6044260028 ---
0
50 ani.rag 0.6041848300 ---
0
51 tagore 0.6013363029 ---
0
52 pilar 0.5979155239 ---
0
53 sri_harsha 0.5961290323 ---
0
54 Ankur310794 0.5908440629 ---
0
55 LongYin 0.5879365079 ---
0
56 banqo 0.5868564253 ---
0
57 DeepAI 0.5841410000 ---
0
58 iammangod96 0.5754189944 ---
0
59 ICFSTAT 0.5717391304 ---
0
60 GoCode 0.5712418301 ---
0
61 The_Elder_Wand 0.5641952984 ---
0
62 shreyansh26 0.5597765363 ---
0
63 bhupinders 0.5539011316 ---
0
64 jigsaw_coder 0.5495391705 ---
0
65 AkhilChilakala 0.5463215259 ---
0
66 sl2902 0.5342831701 ---
0
67 naveen.bchakravarthy@gmail.com 0.5296052632 ---
0
68 amog4 0.5163316583 ---
0
69 new__1 0.5014124294 ---
0
70 Arasaraja 0.4680232558 ---
0
71 mileta 0.4556752278 ---
0
72 Akash063 0.4525682554 ---
0
73 muthuramanmpl@gmail.com 0.4403153153 ---
0
74 balajisr 0.4327996118 ---
0
75 shan4224 0.4077046549 ---
0
76 sohomg 0.3966527197 ---
0
77 theainerd 0.3897158322 ---
0
78 Vikhyat 0.3814432990 ---
0
79 ved 0.3795309168 ---
0
80 paras231096 0.3449285976 ---
0
81 NithinJames 0.3374034388 ---
0
82 Vaigai 0.2791234141 ---
0
83 jayasimha_reddy 0.2769753611 ---
0
84 chiragjn 0.2031250000 ---
0
85 Sudipto_datascientist 0.1829045643 ---
0
86 akhil342 0.1674121406 ---
0
87 psanka 0.1544186047 ---
0
88 ankurv857 0.1482736367 ---
0
89 ArindamDutta1993 0.1451225372 ---
0
90 radhan55 0.1419972218 ---
0
90 harshvardhan0709 0.1419972218 ---
0
90 anoopkarnik 0.1419972218 ---
0
90 decrypto 0.1419972218 ---
0
90 achaitanyasai 0.1419972218 ---
0
90 IITR_Syntactics 0.1419972218 ---
0
96 yarafath 0.1280487805 ---
0
97 prerit20 0.1183020181 ---
0
98 harshu2905 0.1016722408 ---
0
99 saiviswas 0.0681044268 ---
0
100 sunil1066 0.0425531915 ---
0
101 kakashi 0.0368098160 ---
0
102 davidacad10 0.0323193916 ---
0
103 ranjan.kumar11@gmail.com 0.0171265461 ---
0
104 thepurpleowl 0.0000000000 ---