All Students

Rank Name Points #Hackathons
1 Bharath M 1464 36
2 K kanishka 783 43
3 V Vikas rai 634 27
4 A Anirudh Prakash 430 12
5 Siddharth Singh 382 34
6 S Sandeep Pattanayak 319 15
7 Rishav sharma 296 26
8 B B.Murmu 293 50
9 Z Zoheb Abai 219 9
10 R Rajnish Kumar 214 23
11 Dilip Kumar 209 50
12 GoCode 206 11
13 S Soham Taneja 185 6
14 B btg98 170 33
15 K kingarthur 145 38
16 CS17MTECH11026 143 21
17 M Manish 137 16
18 Aashish Malik 133 14
19 M Mukul Agrawal 88 25
20 A aks3d76 87 19
21 T tulsi kumar 86 23
22 Vijay jindal 82 7
23 A Arjun Gullbadhar 81 9
24 H Himanshu khatri 73 22
24 K Krishnapriya U P 73 17
26 tarun kumar 65 38
27 A abhiraj10 63 18
27 G g mothy 63 19
29 D denied1 59 8
30 H Harry Edwin 53 14
31 M MJ@nalyzer 52 19
32 S Shivam Saboo 51 8
33 Firas Baba 47 11
34 A amit220698 43 24
35 A ab971631 42 40
36 D dineshiitkgp 36 43
37 Y yash_agarwal 34 19
38 V Varun_Gogia 33 50
39 A Amit Kumar 29 15
40 N Naren Abbaraju 28 14
41 A Akshit Bhalla 26 3
42 P Pranav Pawar 25 27
43 R Ronith Sinha 24 32
43 VIGHNESH TIWARI 24 25
45 P priyum7 21 25
46 A anaelsah 20 6
47 K Kanish 19 7
48 N nishantthakur 18 26
49 V vaibhav dusad 17 13
50 shashank pandey 16 17
  • Page 1 of 14.
  • Next

Feedback

We believe in making Analytics Vidhya the best experience possible for Data Science enthusiasts. Help us by providing valuable Feedback.