All Users

Rank   Name Points #Hackathons
51 balajisr SR 441 108
52 N Naveenkb 436 49
53 Prudhvi Badri 435 67
54 bishwarup 433 33
55 sri4214 431 122
56 Manish Mahajan 430 3
57 S sbaskar 418 45
58 shubham01 415 50
59 D Denis Vorotyntsev 414 16
60 Z zishankamal 413 43
61 mark12 412 39
62 V Vishwanath Kulkarni 409 64
63 S SLchoudhary 407 90
64 S Sriram100 404 16
65 B B.Rabbit 400 14
65 D DataGeek 400 54
67 T trddtdty 396 42
68 R Raj Kumar 388 47
69 Y yarafath 386 100
70 S Seemant Singh 384 24
71 D DCAICHARA 383 19
72 S Sivaji.d 382 76
73 V vivekps 380 6
74 P Prabhat Kumar 379 29
75 Akki9011 378 47
76 J Jahaziel Ponce 376 70
77 S shanka 375 27
77 R Riya Raj 375 28
77 aakashkerawat 375 43
80 R RP_10001 370 53
81 H Huzefa Lohawala 368 26
81 A Akash Gupta 368 49
83 Vaibhav Mathur 367 39
84 T tillutony 360 7
84 N narendra sahu 360 82
86 A Arnav Mittal 358 115
87 S Saurav Mishra 356 15
88 P Phaedrus_2703 355 32
89 S surveshchauhan chauhan 353 57
90 S Sudarshan Kumar 351 53
91 S suraj.sharan 350 41
91 A Arefev Sergei 350 24
93 Sandeep Kumar 347 72
94 K kanishka 346 44
95 soumadiptya 343 62
96 S Sidharth Sachdeva 341 15
97 S Salim Shaikh 340 44
98 Georgios_Sarantitis 337 70
99 Vincy Sagar 332 31
100 K Kiran Kunapuli 327 38
Support

Feedback

We believe in making Analytics Vidhya the best experience possible for Data Science enthusiasts. Help us by providing valuable Feedback.