All Users

Rank   Name Points #Hackathons
51 T tillutony 360 7
51 C Chetan Ambi 360 69
53 Salil_007 357 61
54 A Alok Gupta 341 37
55 balajisr SR 338 111
55 J Jaswinder Singh 338 30
57 N Naveenkb 334 49
58 Prudhvi Badri 333 131
59 bishwarup 332 33
60 sri4214 330 125
61 P Pierre Lafortune 320 4
61 S sbaskar 320 52
63 shubham01 318 50
64 D Denis Vorotyntsev 317 16
65 Z zishankamal 316 44
66 mark12 315 39
67 V Vishwanath Kulkarni 313 78
68 S SLchoudhary 311 93
69 D DataGeek 307 54
70 T trddtdty 303 42
71 M Mark 300 0
72 R Raj Kumar 297 47
73 Y yarafath 296 100
74 S Seemant Singh 294 24
74 D DCAICHARA 294 22
76 S Sivaji.d 293 76
77 P Prabhat Kumar 290 29
78 Akki9011 289 47
79 J Jahaziel Ponce 288 71
80 S shanka 287 27
80 aakashkerawat 287 43
80 R Riya Raj 287 29
83 R RP_10001 283 53
84 H Huzefa Lohawala 282 26
85 Vaibhav Mathur 281 105
85 A Akash Gupta 281 52
87 N narendra sahu 276 82
88 A Arnav Mittal 274 115
89 S Saurav Mishra 272 16
89 P Phaedrus_2703 272 32
91 S surveshchauhan chauhan 271 58
92 S Sudarshan Kumar 269 54
93 S suraj.sharan 268 43
93 A Arefev Sergei 268 24
95 Sandeep Kumar 266 77
96 K kanishka 265 44
97 soumadiptya 263 62
98 S Sidharth Sachdeva 261 15
99 S Salim Shaikh 260 47
100 Georgios_Sarantitis 258 70
Support

Feedback

We believe in making Analytics Vidhya the best experience possible for Data Science enthusiasts. Help us by providing valuable Feedback.