All Users

Rank   Name Points #Hackathons
51 sri4214 644 121
52 S sbaskar 623 38
53 shubham01 620 50
54 D Denis Vorotyntsev 617 16
55 Z zishankamal 616 42
56 mark12 614 39
57 V Vishwanath Kulkarni 610 54
58 S SLchoudhary 607 84
59 Abhinav Sharma 604 18
60 D DataGeek 598 54
61 T trddtdty 591 42
62 R Raj Kumar 579 47
63 Y yarafath 576 100
64 S Seemant Singh 573 24
65 D DCAICHARA 572 17
66 S Sivaji.d 570 76
67 P Prabhat Kumar 566 24
68 Akki9011 564 47
69 J Jahaziel Ponce 562 67
70 R Riya Raj 560 25
71 aakashkerawat 559 43
71 S shanka 559 27
73 R RP_10001 552 52
74 H Huzefa Lohawala 549 25
74 A Akash Gupta 549 45
76 Vaibhav Mathur 548 38
77 N narendra sahu 537 82
78 A Arnav Mittal 535 115
79 S Saurav Mishra 531 15
80 P Phaedrus_2703 530 32
81 S surveshchauhan 527 53
82 S Sudarshan Kumar 524 52
83 S suraj.sharan 523 39
84 A Arefev Sergei 522 23
85 Sandeep Kumar 518 72
86 K kanishka 517 44
87 soumadiptya 512 62
88 vibhugoenka 511 30
89 S Sidharth Sachdeva 509 15
90 S Salim Shaikh 507 41
91 S sweta.1994 505 19
92 Georgios_Sarantitis 503 70
93 Vincy Sagar 495 29
94 K Kiran Kunapuli 489 38
95 S sachin s h 486 19
96 S Shubham Trivedi 481 9
97 [email protected] 477 38
98 swagatron 472 52
99 A aanchal.pundeer 470 20
100 A anjali_9 464 26
Support

Feedback

We believe in making Analytics Vidhya the best experience possible for Data Science enthusiasts. Help us by providing valuable Feedback.