All Users

Rank   Name Points #Hackathons
51 soumadiptya 982 53
52 S Shravan Kumar Koninti 979 94
53 A Ankit 965 25
54 Z zishankamal 959 38
55 nickil211293 958 23
56 N Nikita Churkin 954 21
57 D Dmitrii Simakov 944 18
58 C Chetan Ambi 933 53
59 A Abhishek Periwal 916 27
59 S Sivaji.d 916 65
61 V Venkatesh Radhakrishnan 902 37
62 R Rajath Aithal 890 26
63 K Kunjithapatham Sivakumar 880 41
64 N No name 876 21
65 B bunty shah 867 25
66 R Roopa 863 51
67 I ICFSTAT 858 36
68 Nitin Kshatriya 856 61
69 N narendra sahu 855 73
70 N nikhil sharma 832 46
71 P Prabhat Kumar 816 19
72 Vishal Gupta 808 33
73 A ajay rawat 801 18
74 L Leo Regulus 792 47
75 A ankurv857 791 52
75 S sachin s h 791 18
77 S Siddharth Chandrakant 787 47
78 Karthik Tsaliki 781 35
79 S shanka 779 27
80 J Jahaziel Ponce 769 54
81 S shashankwadhwa 761 31
81 Sandeep Kumar 761 60
83 G Gautham Prabhu 737 30
84 M Mudit tiwari 736 25
85 A Alok Gupta 735 23
86 K kanishka 730 43
87 Abhiroop 728 55
88 R Ramana 713 18
89 G gvbbhaskar 707 15
90 P Pradeep Vasamsetty 704 40
91 Jagdish Joshi 678 117
92 S Shaz13 676 41
93 A abimannan 662 94
94 A ayushpaliwal 660 52
95 K Kumar_Anand 653 28
96 P prithu007 651 43
96 jigsaw_coder 651 86
98 A abdhul21 650 17
99 D Dhruv Bishnoi 644 32
100 D deepakbas 642 35

Feedback

We believe in making Analytics Vidhya the best experience possible for Data Science enthusiasts. Help us by providing valuable Feedback.