All Users

Rank   Name Points #Hackathons
51 soumadiptya 1163 45
52 A Ankit 1143 25
53 Z zishankamal 1136 38
54 nickil211293 1135 23
55 N Nikita Churkin 1130 21
56 D Dmitrii Simakov 1118 18
57 C Chetan Ambi 1106 44
58 A Ajay Ohri 1090 1
59 A Abhishek Periwal 1085 27
60 V Venkatesh Radhakrishnan 1069 37
61 S Sivaji.d 1068 58
62 R Rajath Aithal 1054 24
63 K Kunjithapatham Sivakumar 1043 33
64 N No name 1037 21
65 B bunty shah 1028 25
66 R Roopa 1023 51
67 I ICFSTAT 1017 36
68 N nikhil sharma 986 43
69 S Shravan Kumar Koninti 980 85
70 Vishal Gupta 958 33
71 A ajay rawat 950 18
72 L Leo Regulus 939 47
73 A ankurv857 937 52
73 S sachin s h 937 18
75 S Siddharth Chandrakant 932 47
76 Karthik Tsaliki 926 27
76 N NIKHIL MISHRA 926 26
78 S shanka 924 27
79 Sandeep Kumar 901 51
80 N narendra sahu 891 63
81 G Gautham Prabhu 873 30
82 M Mudit tiwari 872 24
83 A Alok Gupta 871 15
84 K kanishka 864 43
85 Abhiroop 863 45
86 S shashankwadhwa 844 23
86 R Ramana 844 18
88 G gvbbhaskar 838 15
89 Nitin Kshatriya 836 50
90 P Pradeep Vasamsetty 835 40
91 J Jahaziel Ponce 822 45
92 Jagdish Joshi 803 116
93 S Shaz13 801 41
94 P Prabhat Kumar 798 12
95 A abimannan 784 94
96 jigsaw_coder 772 86
97 P prithu007 771 34
98 A abdhul21 770 17
99 D Dhruv Bishnoi 763 32
100 D deepakbas 761 33

Feedback

We believe in making Analytics Vidhya the best experience possible for Data Science enthusiasts. Help us by providing valuable Feedback.