Leaderboard

#Name Score
anirudhjay 0.841471654075
anurag551 0.841103126344
boy1729 0.8407960199
gauravgulati81 0.840181807014
harish2104 0.839813279283
nellaiarun 0.838646274799
punardeep 0.834469627173
teju7676 0.832258460783
smadhu1116 0.830231558258
bhamidipaty@mail.usf.edu 0.830231558258
ramparmar970@gmail.com 0.830231558258
girish_2016 0.830231558258
bdejczo 0.830231558258
srikirran 0.830231558258
Manaskumar 0.830231558258
Kamaleshwar_r 0.830231558258
jrtheobald 0.830231558258
hritanshu.71 0.830231558258
Sumeet08 0.829371660217
shalaj8august 0.828204655734
archanadixit 0.828204655734
rohans609 0.828204655734
saurabhk 0.828204655734
sharad_kakran 0.828204655734
avi007 0.828204655734
minal 0.828204655734
mudassirkhan19 0.828204655734
premsheth 0.828204655734
deepak.soni@gmail.com 0.828204655734
Ashwani0211 0.828204655734
renrele@gmail.com 0.828204655734
sitaramaraju 0.824212271973
ankur5426 0.821755420429
aditya kiran 0.821448313986
Priyatham 0.819421411461
jayaramg 0.816288925742
vrporwal571 0.815367606412
Abhishek_Bisht 0.815367606412
sampath1310 0.770468644432
sunil 0.763773723973
shareents 0.719181868436
iahuja.ia@gmail.com 0.619863644739
aniket.mishra 0.0
sourabhmathur24 0.0
shray14 0.0
rosnikv 0.0
harshtutsy 0.0
RaviKuti 0.0
mshamanth 0.0
vanimeh76 0.0
jkklim 0.0
sibycharley 0.0