Leaderboard

#Name Score
anirudhjay 0.841471654075303
anurag551 0.841103126343591
boy1729 0.840796019900497
gauravgulati81 0.840181807014311
harish2104 0.839813279282599
nellaiarun 0.838646274798845
punardeep 0.834469627172778
teju7676 0.832258460782507
girish_2016 0.830231558258092
hritanshu.71 0.830231558258092
smadhu1116 0.830231558258092
bdejczo 0.830231558258092
bhamidipaty@mail.usf.edu 0.830231558258092
Manaskumar 0.830231558258092
srikirran 0.830231558258092
Kamaleshwar_r 0.830231558258092
ramparmar970@gmail.com 0.830231558258092
jrtheobald 0.830231558258092
Sumeet08 0.829371660217431
avi007 0.828204655733677
rohans609 0.828204655733677
Ashwani0211 0.828204655733677
deepak.soni@gmail.com 0.828204655733677
mudassirkhan19 0.828204655733677
saurabhk 0.828204655733677
minal 0.828204655733677
renrele@gmail.com 0.828204655733677
archanadixit 0.828204655733677
shalaj8august 0.828204655733677
sharad_kakran 0.828204655733677
premsheth 0.828204655733677
sitaramaraju 0.824212271973466
ankur5426 0.821755420428721
aditya_kiran 0.821448313985627
Priyatham 0.819421411461213
jayaramg 0.816288925741662
vrporwal571 0.815367606412382
Abhishek_Bisht 0.815367606412382
mishra.sajjan 0.812603648424544
sampath1310 0.77046864443216
shareents 0.7191818684356
iahuja.ia@gmail.com 0.619863644739267
vanimeh76 0.0
sourabhmathur24 0.0
shray14 0.0
mshamanth 0.0
harshtutsy 0.0
sibycharley 0.0
rosnikv 0.0
RaviKuti 0.0
jkklim 0.0
aniket.mishra 0.0