All Users

Rank   Name Points #Hackathons
1 T Tezdhar 2666 33
2 S Sahil Verma 2499 71
3 nitish007 1974 98
4 Rajat Ranjan 1761 53
5 A ayushpaliwal 1705 65
6 K konstantin nikolayev 1703 20
6 V vivekkumar_rit 1703 40
8 S Shravan Kumar Koninti 1576 109
9 N NIKHIL MISHRA 1572 55
10 S SOURABH JHA 1567 19
11 N Nikita Churkin 1518 22
12 A Anil Betta 1506 30
13 mileta 1332 206
14 Abhiroop 1298 73
15 G Gaurav Chaudhary 1286 35
16 P Pradeep Pathak 1277 21
17 SRK 1251 58
18 ananth_srv 1243 63
19 H harshsarda29 1213 32
20 S Sylas John Rathinaraj 1133 22
21 E eat_sleep_ai_repeat 1107 95
22 Rohan Rao 1086 39
23 S shobhit upadhyaya 1070 50
24 K Karan Juneja 1057 25
25 Rajat Agarwal 1052 50
26 ziron 1049 75
27 KRISHNA PRIYA 1036 38
28 Salil_007 1029 57
29 A Aniruddha Raghavan 1009 93
30 J Jaswinder Singh 975 28
31 Nitin Kshatriya 966 77
32 A Alok Gupta 963 34
33 bishwarup 956 33
33 balajisr 956 102
35 R Rajath Aithal 945 36
36 kanav 942 85
37 akashgupta222 925 59
38 shubham01 916 50
39 D Denis Vorotyntsev 913 16
40 M mahir 912 63
41 Z zishankamal 911 41
42 Prudhvi Badri 908 63
42 mark12 908 39
44 saurabh502 904 70
45 V Vishwanath Kulkarni 902 49
46 S SLchoudhary 897 82
47 D DataGeek 883 55
48 T trddtdty 874 42
49 D Dhruv Bishnoi 865 37
50 R Raj Kumar 856 47
  • Page 1 of 6626.
  • Next

Feedback

We believe in making Analytics Vidhya the best experience possible for Data Science enthusiasts. Help us by providing valuable Feedback.