All Users

Rank   Name Points #Hackathons
1 T Tezdhar 2709 33
2 S Sahil Verma 2499 70
3 nitish007 1974 97
4 Rajat Ranjan 1761 51
5 V vivekkumar_rit 1718 38
6 A ayushpaliwal 1705 63
7 K konstantin nikolayev 1703 20
8 S Shravan Kumar Koninti 1576 106
9 N NIKHIL MISHRA 1572 54
10 S SOURABH JHA 1567 19
11 N Nikita Churkin 1518 22
12 A Anil Betta 1507 29
13 mileta 1338 204
14 Abhiroop 1299 71
15 G Gaurav Chaudhary 1286 34
16 P Pradeep Pathak 1277 21
17 SRK 1258 58
18 ananth_srv 1243 61
19 H harshsarda29 1213 32
20 S Sylas John Rathinaraj 1133 21
21 E eat_sleep_ai_repeat 1115 95
22 S shobhit upadhyaya 1108 49
23 Rohan Rao 1086 39
24 K Karan Juneja 1057 25
25 Rajat Agarwal 1052 50
26 ziron 1049 75
27 KRISHNA PRIYA 1036 37
28 Salil_007 1029 55
29 A Aniruddha Raghavan 1009 93
30 J Jaswinder Singh 975 27
31 A Alok Gupta 968 33
32 Nitin Kshatriya 966 76
33 balajisr 965 101
34 bishwarup 956 33
35 kanav 947 84
36 R Rajath Aithal 945 35
37 akashgupta222 925 59
38 shubham01 916 50
39 M mahir 915 62
40 D Denis Vorotyntsev 913 16
41 Z zishankamal 911 41
42 mark12 908 39
42 Prudhvi Badri 908 62
44 saurabh502 904 70
45 V Vishwanath Kulkarni 902 46
46 S SLchoudhary 897 79
47 D DataGeek 883 53
48 T trddtdty 874 42
49 D Dhruv Bishnoi 865 37
50 R Raj Kumar 856 47
  • Page 1 of 6353.
  • Next

Feedback

We believe in making Analytics Vidhya the best experience possible for Data Science enthusiasts. Help us by providing valuable Feedback.